سلام دوستان اگر كسي ميتونه به طور موقت يا دائم از يك بچه گربه 8 روزه سرما خورده نگهداري كنه با من تماس بگيره 09122796219