فایل پیوست 435
شالون سگ ماده میکس ژرمن سه ماهه باهوش و آموزش پذیر که خیلی سختی دیده با فک شکسته و رها شده در پناهگاه فرشتگان توسط خانم مقدم مورد رسیدگی، جراحی و درمان شد تا امروز که چند روزی ست به پناهگاه بابلسر رسیده.. شالون سگ بسیار خوب و خوش صدا و آموزش پذیری برای نگهبانی ست. لطفن در صورتی که شرایط و اطلاعات لازم نگهداری سگ رو دارید و مایلید سرپرستی شالون رو قبول کنید، با ما تماس بگیرید. 09117609880