چشم‌ها، گوش‌ها

پيشينيان وحشي سگ‌ها شكارچياني اجتماعي بودند كه براي هماهنگ شدن به روش های ارتباطی و زباني توسعه يافته نياز داشتند. درحاليكه اجداد وحشي گربه‌ها شكارگراني منزوي بودند كه به ندرت با همنوعان‌شان برخورد داشتند. اين بدين معناست كه گربه ها به اندازه سگ ها به سيستم ارتباطي پيچيده‌ و مجهز به پيام‌ها و ظرايف بسيار نياز ندارند. برای یک گربه در هنگام مواجهه با گربه‌هاي ديگر، آنچه مهم است فهم پيام‌هاي آن‌هاست و نكته‌ي با ارزش براي آدمي تفسير درست اين علايم‌ می باشد.
گرچه گربه‌ها براي ايجاد ارتباط صداهاي بسياري توليد مي‌كنند ولي زبان بدن آن‌ها حامل اطلاعات پيچيده‌ تري ا‌ست. عمدتن علائمی که گربه‌ها تولید می کنند اختياري نيست بلكه به دلیل تاثيرات فيزيكي است كه نتيجه‌ي بيان حالات رواني‌اي همچون آرامش، اخطار، دوستي، بردباري، ترس، نگراني، دفاع يا تهاجم ا‌ند. به زبان ساده، بخش عمده‌اي از اين زبان نتيجه‌ي پاسخ سيستم عصبي آن‌ها به تغييرات محيطي و فرستادن پيام براي تعويض رفتار و حالت بدني ا‌ست. پس در گربه ها بسياري از پیام های بدن جهاني ا‌ست و به تاريخچه‌ي خود گربه، تمرين و يادگيري مرتبط نمی باشد.
در گربه ها بيشترين پیام های قابل تفسير و روشن بوسيله‌ي گوش‌ها و دم داده مي‌شوند. هرچند توجه به حالات چشم‌ها و بدن اطلاعات بيشتري راجع‌به هيجان و اضطراب حيوان در اختيار ما قرار مي‌دهد.

بالا سمت چپ: حالت آرامش بالا سمت راست: حالت گوش به زنگ
پایین سمت چپ: حالت ترس پایین سمت راست: حالت خشونت

وضعیت چشم ها
• چشمان نيمه‌باز نشان دهنده اعتماد و آرامش ا‌ند.
• چشمان گشاد شده نشان دهنده تغيير حالت از آرامش به حالت اخطار اند.
• چشمان خيره نمايانگر تهديد اند(اين مورد در مورد سگ نيز صادق‌ است)
• باز و بسته ‌كردن هر دو چشم نشانه‌ دهنده بازگشت به حالت آرامش از وضعيت تهديد ا‌ست.
• مردمك چشم گربه گوياي تحريك‌شدگي آن است به نحوی که هرچه حیوان بیشتر تحریک شود مردمك نيز بزرگ تر و گشادتر مي‌شود كه در این حالت احتمال واکنش و حركت گربه را بيشتر است.

وضعیت گوش ها
بدليل افراشتگی گوش های گربه در هنگام استراحت، تغيير در حالت آن‌ها به راحتي ديده مي‌شود كه اين امر پيام‌هاي کارآمدی را در خصوص نوسان حالات رفتاري گربه ها فراهم می آورد. گربه‌ها در گوش خود عضلات متعددی دارند كه حركت این عضو را در جهت های گوناگونی ممكن مي‌سازند.
• گربه‌ي آرام و دقيق گوش‌هايي رو به بالا دارد.
• اگر چيزي توجه گربه را به خود جلب كند، گوش‌هايش را به سمت مورد نظر متمایل مي‌كند.
• گربه‌ي هراسان گوش‌ها را روي سر مي‌خاباند.
• اولين نشانه‌ي افزايش تنش در گربه هنگامي‌ست كه گوش‌ها را به سرعت به حالت بال هواپيما در مي‌آورد.• گوش‌هاي گربه‌ي مهاجم به گونه‌اي مي‌چرخند كه پشت گوش‌ها قابل ديد مي‌شود. در برخي از گونه‌هاي وحشي و بزرگ‌تر خانواده‌ي گربه‌ سانان، قسمت پشتي گوش‌ها با الگوهاي خاصي مشخص‌ند كه هر گونه چرخشي را نمايان‌تر مي‌كنند و به ديگران مي‌فهمانند كه آن‌ها ناراحت‌ند. بعضي از گربه‌های وحشي در انتهاي گوش‌ها منگوله‌هايي دارند كه باعث ديده شدن تغيير حالت و چرخش گوش‌ها حتا از فاصله‌هاي دور مي‌شوند.