سلام من آمادگی نگهداری از سگ رو دارم لطفا در پیام خصوصی شماره خودرا ارسال نمایید