مرجان بابل کورال[IMG]http://*********.persiangig.com/aqoa-*********/1292-green-bubble.jpg[/IMG]


مرجان بابل حبابی یا بابل کورال یکی از مرجان های پرطرفدار در بین آکواریوم داران آب شور محسوب می شود .
حباب طی روز با جذب آب باد کرده و نمای زیبایی به تانک می بخشند ولی طی شب باد آنها کمتر و از کنار آنها شاخکهایی بیرون می آید که مشغول تغذیه از مواد معلق در آب خواهند نمود .
نور مورد نیاز آنها باید حتماً مخصوص تانک های ریف باشد و از حد متوسط تا قوی به نور نیاز دارند.
جریان آب در محل قرارگیری آنها نباید زیاد باشد . جریان آبی ضعیف رو به متوسط برای آنها ایده آل می باشد .
بابل ها نیز با جلبک زئوگزانتلا همزیست بوده ( فتوسنتز کننده ) به همین دلیل زیاد به تغذیه مستقیم نیاز ندارند فقط استفاده از انواع غذاهای پلانگتونی و عناصر کمیاب به رشد آنها کمک خواهد نمود .
مرجان به رنگ های مختلفی وجود دارد که در بازار ایران سفید ، کرم و سبز معمولا موجود هستند .
[IMG]http://*********.persiangig.com/aqoa-*********/bubble_coral_alight_img_14241.jpg[/IMG]


منبع : سایت میهن پت
به کوشش و ترجمه : علیرضا شفیع پور