یه نمایشگاه دیگه فقط روز جمعه "یعنی فقط فردا" برگزار میشه تو رستوران گیاهخواری زمین، تو شهرک غرب.

بین این نمایشگاه و اون یکی به نظرم این بهتره. تصمیم بگیرید کجا بریم..