نام انگلیسی: Emarat wetland
نام فارسی : تالاب عمارت

اين تالاب در بخش کزاز ، کنار روستاي عمارت و نزديک روستاي هفته از توابع سربند در استان مرکزی است . اين درياچه يا چشمه بسيار بزرگ در ثبيت آب رودخانه چرا جنبه حياتي داشته و گذشته از زيبايي هاي چشمگير طبيعي آن از جنبه هاي زيست محيطي و توريسم داراي اهميت فراوان است . اين تالاب يکي از زيستگاه هاي خوب پرندگان ( چه مهاجر و چه بومي ) از قبيل اردک و غاز بوده که در حفظ اکوسيستم جانوري و گياهي نقش مهمي را دارا است . تالاب هفته عمارت گذشته از تأثير فوق در تعديل درجه حرارت و رطوبت منطقه موثر است.
اين تالاب علاوه بر زيبايي چشمگير، از جهات مختلف نيز نقشي حياتي در منطقه ايفا مي کند و يکي از منابع ارزشمند سياحتي استان به شمار مي آيد. اين تالاب ضمن تثبيت آب رودخانه شرا و آبياري اراضي کشاورزي، از جنبه هاي زيست محيطي و تفرجگاهي نيز واجد اهميت است. تالاب عمارت يکي از زيستگاه هاي مهم پرندگاني از قبيل اردک، غاز و حواصيل است که در حيات اکوسيستم جانوري و گياهي منطقه نقش مهمي به عهده دارد. پيرامون اين تالاب با فضاي کوهستاني و آب و هواي مناسب همواره مورد توجه گردشگران بوده است.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com