نام انگلیسی: Shimbar wetland
نام فارسی : تالاب شیمبار

تالاب شيمبار در منطقه حفاظت شده شيمبار ، در امتداد رشته کوه هاي زاگرس جاي دارد . اين تالاب به دليل قرار گرفتن در بلندي هاي استان خوزستان متأثر از آب و هواي کوهستان بوده و داراي آب و هوايي معتدل و بارش فراوان باران به ويژه در پاييز و زمستان مي باشد . طبيعت جنگلي و گونه غالب درختي منطقه ، بلوط ايراني مي باشد . هر چند گوناگوني زيستي گياهان تالاب از مهمترين ويژگي هاي آن مي باشد ، اما پوشش غالب گونه هاي درختچه اي جاز يا بنگله است که سازگاري خوبي با محيط دارند . از گونه هاي جانوري در منطقه مي توان ، گرگ ، سغال ، روباه و خرس را نام برد . همچنين گونه هاي بسياري از پرندگان مانند پليکان ، چلچله ، کشيميان و ... در اين تالاب زندگي مي کنند .

منطقه شيمبار در 100كيلومتري شمال مسجدسليمان و در دره*هاي عميق زاگرس واقع شده است، اين منطقه بيش از 50 هزار هكتار مساحت دارد.منطقه شيمبار تركيب منسجم ،شرايط آب و هوايي مناسب و تركيب ويژه درختان و درختچه*ها، از ارزش توريستي بالايي برخوردار است.

اين منطقه با پوشش جنگلي مناسب و مناظر جذاب و ديدني توسط كوه*هاي بلند و بعضاً برفگير واقع در دره مشترك كوه*هاي دلا، تاراز و منار محصور شده است.هرچند تنوع زيستي گياهي از مهم*ترين شاخص*هاي اين منطقه بوده اما پوشش عمده و غالب آن، گونه درختچه*اي جاز يا بنگله است كه با محيط خود داراي سازگاري قابل توجهي است.

گونه*های جانوری در منطقه می*توان ،گرگ ،شغال ،روباه ، خرس و... نام برد .همچنین تنوع عظیمی از پرندگان نظیر حواصیل ،چلچله ، کشمیان و... در این تالاب وجود دارد.ساکنین دائمی تالاب به طور پراکنده در روستاهای پیرامون تالاب سکونت دارند و پرورش چهارپایان اهلی نظیر بز وگوسفند اصلی ترین درآمد ساکنین منطقه می*باشد.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com