نام انگلیسی: Srandoon & Balandoon wetlands
نام فارسی : تالاب سراندون و بالندون

اين مجموعه تالابي در جوار روستاي سيدمحله در 25 کيلومتري ساري به طرف بابلسر قرار گرفته و داراي دو بخش جنوبي (سراندون) و شمالي (بالندون) است. وسعت آنها حدود 30 هکتار و عمق متوسط آن يک متر است که در زمستان و پاييز پرآب، در بهار و تابستان به علت استفاده هاي زراعي کم آب است. آب اين تالاب ها شيرين است. درون و پيرامون ان ها نيزار و گياهان مردابي است که با مرغزار و شاليزار احاطه شده است. اين مجموعه از تالاب ها به دليل اقليم مناسب، آب شيرين، پوشش گياهي و مواد غذايي، زيستگاه پرندگان و آبزيان است. پاييز و زمستان اين تالاب ها نيزمامن و زيستگاه مرغان مهاجر از قبيل قو، مرغابي، قره غاز، پرلا و ساير پرندگان شده است. دسترسي مناسب، محوطه سرسبز و دلنشين، مناظر بکر و وحشي، فضاهاي گردشگاهي جالبي را پديد آورده است. که مي تواند مورد استفاده صنعت گردشگري قرار گيرد.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com