نام انگلیسی: Dehno wetland
نام فارسی : تالاب دهنو

تالاب دهنو در موقعیت جغرافیایی 32 درجه و 3 دقیقه شمالی و 51 درجه و 8 دقیقه شرقی در استان چهار محال و بختیاری در روستای ده نو قرار دارد. تالاب دهنو در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال غربی بروجن و در پایاب حوضه آبخیز دشت های فرادنبه و سفیددشت واقع گردیده و به عنوان یکی از ظرفیت های ارزشمند گردشگری طبیعی، همواره از اهمیت و جایگاه ویژه ای در نزد مردمان شهرها و روستاهای اطراف برخوردار بوده است.

در ناحيۀ بهشت*آباد (صرف*نظر از چند منطقۀ ماندآبي - فصلي) تنها يک تالاب عمده بنام تالاب دهنو وجود دارد. سطح جلويي اين تالاب (مرغزار) تقريباً خشک شده است. اين تالاب (سرآب) به علت نزديکي به شهرهاي بروجن، گندمان، شهرکرد و بلداجي و امکانات دسترسي مي*تواند از اهميت تفرجگاهي بسيار زيادي برخوردار باشد. محل سراب به دليل قرار گرفتن در زير کوه موقعيت و چشم*انداز بسيار زيبايي دارد. در سال هاي اخير پوشش غيرطبيعي گياهان ماکروفيت آبزي، درون تالاب را کاملاً پوشانده و حتي حيات آبزيان درون آن را نيز دچار مخاطره نموده است. بهره*برداري تفرجگاهي از اين تالاب مستلزم حفاظت و مراقبت ويژه است.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com