نام انگلیسی: Helleh wetland
نام فارسی : تالاب حله

محل تلاقي دو رودخانه دالکي و شاپور در منطقه حله تالاب بزرگي به وجود آورده است که يکي از تالاب هاي مشهور سراسر قلمرو جنوبي ايران محسوب مي شود. آب اين تالاب از سرريز جريان رودخانه دالکي و شاپور، بارندگي زمستانه و تا حدودي جزر و مد خليج فارس تامين مي گردد. اطراف تالاب را نيزاري فرا گرفته و در داخل آن حيات گياهي و جانوري ويژه اي به وجود آمده است. از اين تالاب مي توان به عنوان يک اکوسيستم محلي بهره برداري هاي تفرجي و پژوهشي به عمل آورد. اين تالاب محل زيست هزاران پرنده آبزي مهاجر است که از آن جمله مي توان به درنا، حواصيل، گاچي رو، پرستو، ترني، حمامي، بط، هفت رنگ، دراج و خردل اشاره کرد.

اين تالاب درسال ۱۳۴۲براثر طغيان رودخانه حله بوجود آمد و از آن سال به بعد به عنوان تالاب و منطقه حفاظت شده زير نظر محيط زيست استان بوشهرقرار گرفت تالاب حله به عنوان يكي از گنجينه*هاي ارزشمند حيات وحش وپرندگان بومي و مهاجر كشور در فاصله ۱۰كيلومتري شمال شرق بوشهر قرار دارد. تنوع گياهي، وجود رودخانه حله و نزديك بودن به سواحل اين تالاب را به زيستگاه و چراگاه بسيار غني براي حيات وحش تبديل كرده*است. وسعت منطقه حفاظت شده حله به ۴۲هزار و ۶۰۰هكتار مي*رسد كه يكي از زيباترين مناظر طبيعي سواحل جنوبي كشور است. ۲۰هزار هكتار از منطقه حفاظت شده حله تالابي است و رودخانه دائمي حله منبع تامين آب اين تالاب و منطقه است. درحاشيه رودخانه و تالاب حله انواع گياهان آبزي رويش يافته وچراگاه مهمي براي جانواران و پرندگان آبزي و كنار آب چرايجاد كرده*است. پرنده دراج و جغدانبار دو گونه پرنده بسيار كمياب است كه درحله مي*توان سراغ آنها را گرفت. انواع پرندگان شكاري ونوعي از عقاب هادرمنطقه حفاظت شده حله وجود دارند كه كمتر در تالاب*ها و مناطق حفاظت شده كشور به چشم مي*خورند.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com