نام انگلیسی: Pir-Soleyman wetland
نام فارسی : تالاب پيرسليمان

اين تالاب در دشت اسدآباد واقع شده و مهمترين ويژگي آن تنوع پرندگان و پوشش گياهي فراوان در بهار و تابستان است.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com