اين تالاب به عنوان يكى از ۴ تالاب ارزشمند و غنى هشترود است كه در ۴۰ كيلومترى غرب شهرستان ميان روستاهاى بزوجق و گنج آباد در يك فرورفتگى طبيعى واقع شده است.

تالاب بزوجق، دايره اى شكل بوده، حدود۱۰ هكتار وسعت دارد و عمق آن در برخى نقاط به ۵ متر مى رسد.

آب تالاب بزوجق برخلاف تالاب هاى ذولبين و يانيق، لب شوربوده و به طور عمده به مصرف شرب دام هاى اهلى روستاهاى اطراف مى رسد.

منابع تأمين كننده آب تالاب بزوجق، روان آب هاى ناشى از نزولات جوى و چشمه موجود در محل بوده و شورى موجود درآن نيز به طور عمده، مربوط به املاحى است كه از حوزه آبريز در طول ساليان متمادى وارد تالاب شده است.

اين تالاب به دليل لب شور بودن آب آن، داراى گياه آبزى چندانى نبوده و تنها در محدوده كوچكى در محل ورودى آب چشمه به تالاب گونه هايى مانند لويى و نى به چشم مى خورد.

تالاب بزوجق به دليل نداشتن نيزارهاى انبوه، بيشتر محل لانه گزينى و زادآورى پرندگان آبزى بوده و به دليل عمق زياد آن، پرندگان آبزى از ديگر زيستگاه ها در زمان احساس خطر به اين تالاب پناه مى آورند.

به دليل قابل دسترس نبودن تالاب از طريق جاده هاى عمومى و داشتن فاصله زياد از هشترود، آسيب پذيرى آن در مقابل شكارچيان كمتر است هر چند كه مواقعى مورد دستبرد شكارچيان واقع مى شود.

در فاصله سال هاى ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ وضع تالاب هاى ذولبين، بزوجق و يانيق از نظر ميزان آب و پوشش نيزار مطلوب بوده است.

دراين فاصله زمانى اردك سرسفيد به عنوان گونه نادر و حمايت شده براى تابستان گذرانى و جوجه آورى، فروردين ماه هر سال در تالاب هاى سه گانه بويژه ذولبين و بزوجق، سكنى مى گزيد.

در سال ۱۳۷۸ به دليل بروز خشكسالى شديد و افت ميزان بارش، سطح آب تالاب هاى سه گانه هشترود بشدت كاهش يافته و حتى تالاب ذولبين به طور كامل خشك شد.

اين وضع به بحران زيستى تالاب ها منجر شد تا آنجا كه اردك هاى سرسفيد دراين سال قبل از جوجه آورى و در اوايل تابستان، تالاب ها را ترك كردند.

فروردين ماه ۱۳۷۹ شاهد حضور ۲۳ قطعه اردك سرسفيد، شامل ۱۵ قطعه نر و ۸ قطعه ماده در تالاب مصنوعى ملاجق و يك قطعه اردك سرسفيد نر در تالاب طبيعى بزوجق بود اما حضور اين تعداد اردك سرسفيد در تالاب هاى يادشده به دليل كمى آب و عدم وجود پوشش مناسب نيزار در سد خاكى ملاجق، ديرى نپاييد و آنها پس از چند روز منطقه را ترك و احتمالاً به تالاب قورى گل، مهاجرت كردند.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com