نام انگلیسی: Aghziarat wetland
نام فارسی : تالاب آق زیارت

اين تالاب از مانداب*هاي كناره درياچه اروميه تشكيل شده و به دليل نزديكي به درياچه اروميه و شكل نيزاري آن پناهگاه مناسبي براي پرندگان مهاجر آبزي است. اين تالاب در حد فاصل روستاهاي خان*تختي و آق*زيارت در فاصله 20 كيلومتري جنوبي سلماس و 80 كيلومتري شمال اروميه واقع شده است

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com