مطمئن بودم نهیات ۲۴ ساعته مادره هم یه خونه پیدا می‌کنه واقعا اون ۲ خانم هم قلب بزرگی‌ داشتن. و همینطور شما که پیگیر کار این موجودای بیگناه شدین