پیدا شده در لواسان
این خانم جمعه 27 بهمن ماه ساعت 12 شب، توی خیابون صحرای نارون نبش ارغوان پیدا شده. شدیداً گشنه و تشنه بود. در ضمن ترسیده بود. چون خیلی کثیف بود و موهاش پر از خار و آشغال بود مجبور شدم موهاش رو ک کوتاه کنم.سگ فعلا پیش خودمه.(مژگان)

اگر صاحبشو میشناسید اطلاع بدید در غیر این صورت واگذار میشه
09379975849 سپیده عاروان


[IMG][/IMG]