نام انگلیسی : Vaz protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده واز

اين منطقه با مساحت 9646 هكتار واقع در استان مازندران ،در سال 1380 حفاظت شده اعلام شد داراي اقليم مرطوب سرد است منطقه اي است كوهستاني با رودهاي فراوان كه از جنگلهاي هيركاني و مراتع ييلاقي پوشيده شده است .گونه هاي اصلي جانوري منطقه عبارتند از:پلنگ،مرال،شوكا،خرس قهوه اي ،سياه گوش،كبك،شغال ،گراز،تشي.
وجود تنوع زيستي بالا جنگلهاي كم نظير هيركاني،گونه هاي باارزش شوكا و مرال ،راههاي دسترسي مناسب زمينه فعاليتهاي پ*ژوهشي و گردشگري را در منطقه فراهم ساخته است.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com