در مورد بیماری mg در گله های مولد ( مادر و تخمگذار) به هیچ وجه نباید درمان صورت گیرد( فقط مجاز به پیشگیری هستند) و در صورت درگیر شدن گله، قطعا" باید معدوم شوند!... جوجه هایی که از مادران مبتلا به این بیماری به دنیا می آیند همیشه از نظر رشد عقب هستند و به شدت مستعد بیماری های دیگر می شوند و حتی در جوجه ها هم درمان به خوبی پاسخ نمی دهد!