نام انگلیسی : Haraz protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده هراز

اين منطقه با مساحت 15481 هكتار از سال 1380 تحت حفاظت قرار گرفت. منطقه اي است كوهستاني با دره هاي عميق و پر آب در استان مازندران كه رود هراز آن را به دو نيمه شرقي و غربي تقسيم مي كند.

داراي اقليم هاي مديترانه اي معتدل و نيمه مرطوب سرد است. پوشش گياهي هراز شامل جنگل هاي كم نظير هيركاني و مرتع ييلاقي است. از گونه هاي مهم جانوري منطقه مي توان مرال، شوكا، تشي،گراز، پلنگ، خرس قهوه اي ،گرگ، بز و پازن، ،روباه معمولي،سياه گوش، شغال، كبك، كبك دري، قرقاول، عقاب ماهي گير را نام برد.
در حالي كه رودخانه «هراز» بر اساس مصوبه شماره يك شوراي عالي محيط زيست در سال 46 به عنوان رودخانه حفاظت*شده ثبت شده است بررسي*هاي انجام شده نشان مي*دهد طي 10 سال گذشته 17 كارگاه پرورش ماهي در حريم كيفي اين رودخانه احداث شده به شكلي كه حدود 90 درصد آب اين رودخانه در بخش*هاي مختلف وارد اين كارگاه*ها شده و بدون تصفيه، پساب آن وارد اين رودخانه مي*شود.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com