نام انگلیسی : Mozaffari protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده مظفری

منطقه مظفری با مساحت ۹۲ هزار و ۸۰۸ هکتار بین ' ۲۶ ۵۷ طول غربی تا ' ۵۷ ۵۷ طول شرقی و بین ' ۰۲ ۳۴ عرض جنوبی تا '۲۰ ۳۴ عرض شمالی واقع شده است.
بنه، کسور، اسکنبیل، گز، تاغ، قیچ، بادام کوهی، زرشک وحشی، درمنه، آنغوزه، زیره سیاه، گیاهان علفی، گل بوماداران، آویشن ، لاله قرمز، خارشتر، افدرا و برخی از گیاهان خانواده کاسنی پوشش گیاهی این منطقه را شامل می شود.
قوچ و میش، کل و بز، گرگ، آهو، گربه شنی، کاراکال، روباه، شغال، تشی، شاهین، کبک، تیهو، انواع باقرقره ، کبوتر*چاهی ، زاغ بور، غراب ، کمرکولی ، انواع چک چک ، هوبره، شاهین، عقاب طلایی ، دلیجه ، قرقی، انواع گنجشک، بزمچه، انواع مارها و لاک پشت گونه های جانوری که در این منطقه زیست می کنند.
از نظر توپوگرافی بیش از نیمی از منطقه را عرصه های کویری، بیابانی و تپه ماهور و بقیه اراضی را تیپ کوهستانی تشکیل می دهد.
وجود ارتفاعات صخره ای و دشت های باز در اطراف این منطقه شرایط مناسبی را برای حضور حیات وحش فراهم کرده است .علاوه بر این نیز به دلیل وجود میدان دید مناسب شرایط مطلوبی برای حفاظت کامل مناطق فراهم شده است .

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com