نام انگلیسی : Ghalajeh protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده قلاجه

این منطقه با مساحت 42607هکتاردرسال 1378 حفاظت شده اعلام شد.
منطقه ای کوهستانی با یک ناحیه دشتی وسیع در قسمت میانی استانهای کرمانشاه وایلام قرار دارد .دامنه ارتفاعی 1160 تا2200متر ، دما ومتوسط بارندگی سالیانه 13درجه سانتیگراد و500 میلیمتر ، منطقه را دارای اقلیم های نیمه خشک ومعتدل کرده است.
پوشش گیاهی منطقه:
وجود جنگلهای وسیع وبا ارزش بلوط ایرانی از ویژگی های بارز منطقه محسوب می شود. دیگر گونه های گیاهی مهم منطقه عبارتند از : زبان گنجشک ،بنه،کیکم ،زالزالک ،گلابی وحشی ، بادام کوهی ، شیرین بیان و انواع گندمیان.
مهمترین گونه های جانوری منطقه:
سنجاب ایرانی بز و پازن ،پلنگ ،گرگ ،تشی ،گربه جنگلی ،خرگوش ، کفتار ،شغال ،خرس قهوه ای، روباه معمولی ،کبک وانواع عقاب، دلیجه ،یله مار ، گرزه مار ومار کوتوله پارسی از مهمترین گونه های جانوری این منطقه به شمار می آیند.
جنگلهای با ارزش بلوط ،کوهستان های زیبا، جلوه های طبیعی وراههای دسترسی مناسب ،زمینه فعالیت های آموزشی وپژوهشی وگردشگری را درمنطقه فراهم نموده است .

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com