نام انگلیسی : Shileh protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده شیله

شيله با مساحت 6525 هكتار از سال 1378 تحت حفاظت قرار گرفت منطقه اي است دشتي واقع در استا ن سيستان و بلوچستان داراي اقليم فرا خشك گرم كه در جنوب منطقه حفاظت شده هامون واقع شده است. از پوشش گياهي ضعيفي برخوردار است گونه هاي اصلي جانوري منطقه عبارتند از جبير،گربه وحشي،روباه معمولي،شغال،تشي،خرگوش،هوب ره،دراج،عقاب صحرايي،انواع سارگپه،دليجه،چكاوك هدهدي،چكاوك كاكلي،انواع گنجشك سانان .وجود جاده اصلي زابل زاهدان در شرق منطقه دسترسي به آن را آسان ساخته است .
رودخانه شیله که در این منطقه جاری است داراي ويژگي*هاي منحصر به فردي است كه آن را از ديگر جريان*هاي آبي سيستان متمايز مي*کند.اين رود تنها رودخانه سيستان است كه با حفر دره*اي عميق و عريض، مسير ثابتي دارد و تغيير مسيرهاي شناخته شده ديگر رودهاي سيستان در مورد آن صدق نمي*كند.رودخانه شيله بر خلاف شيب توپوگرافيك زمين، از شمال غرب به جنوب شرق جريان دارد.از ديگر ويژگي*هاي رودخان شيله اين است كه تنها رود خروجي سيستان به *شمار مي*رود در حالي كه ديگر رودهاي سيستان، از حاشيه با بيرون منطقه به داخل حوضه آبريز سيستان مي ريزند.در طول بررسي باستان شناسي كه در سال 87 انجام گرفت محوطه*هاي باستاني بسياري متعلق به دروان پيش از تاريخ،* تاريخي و اسلامي شناسايي شده*اند كه در زندگي تداوم و حتي تخريب آنها مستقيما به اين رود مربوط مي باشند.رودخانه شيله در سيستان نقش ارزنده*اي در ثبات زندگي و معيشت مردم منطقه دارد به گونه*اي كه اين رودخانه تامين كننده آب منطقه است و حفظ و احياي زيست بوم*هاي منطقه را بر عهده دارد.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com