دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش خبرنگار مهر هفته گذشته مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی اعلام کرد: جمعیت آهوان پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک اسفراین نسبت به سال گذشته ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.آنطور که او می گوید: در سرشماری سال جاری در منطقه حفاظت شده و پارک ملی سالوک، هزار و ۴۷۵ آهو سرشماری شده در حالی که این تعداد در پاییز سال گذشته ۶۲۵ بود. رشد ۱۳۵ درصدی آهوان پارک ملی سالوک در یک سال
حالا پرسشی که از مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی مطرح می شود این است که چگونه جمعیت گونه آسیب پذیری همچون آهو در مدت یکسال ۱۳۵ درصد افزایش یافته است؟!
با فرض اینکه از ۶۲۵ آهوی سرشماری شده در سال قبل ۵۰۰ عدد آن ماده بوده و با فرض محال اینکه تمامی این جمعیت ۵۰۰ عددی ماده بالغ و باردار شده اند و همگی در سال جاری زایمان کرده اند و هیچ یک آهوان از سال گذشته تا امسال توسط انسان و گوشتخواران شکار نشده اند و هیچ یک از بره های متولد شده در سال جاری تلف نشده اند و با علم به این نکته که آهو گونه ای تک زا بوده و ندرتا دوقلوزایی در آهو مشاهده می شود، باز هم جمعیت آهوان این منطقه از هزارعدد تجاوز نخواهد کرد!
برای رد چنین ادعایی این حساب سر انگشتی هم نیاز نیست زیرا اگر کسی تنها اندکی در مورد حیات وحش آگاهی داشته باشد و در مورد شرایط کمبود امکانات و مشکلات حفاظتی در محیط زیست ایران شنیده باشد می داند که رشد ۱۳۵ درصدی حیات وحش آنهم گونه آسیب پذیری همانند آهو دور از واقعیت است.
این در حالی است که بر اساس آمار کارشناسان محیط زیست در همین استان خراسان شمالی و در پناهگاه حیات وحش میاندشت تعداد آهوان در ابتدای حفاظت منطقه یعنی سال۱۳۵۲ بالغ بر ۳ هزارو ۵۰۰ عدد بوده که در حال حاضر به حدود ۵۰۰عدد کاهش یافته است.
رشد ۳۳ درصدی حیات وحش خراسان بدون زاد و ولد
البته در آذرماه سال جاری یک مرتبه دیگر مدیرکل محیط زیست خراسان شمالی گزارشی عجیب مبنی بر رشد ۳۳ درصدی جمعیت حیات وحش خراسان شمالی در فاصله سرشماری بهاره پس از تولد بره ها تا سرشماری پاییزه یعنی فاصله زمانی که در طول آن فصل زایشی وجود ندارد و هیچگونه زایمان جدیدی صورت نمی گیرد، ارائه داده بود.
با استناد به گزارش مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی که اولین سرشماری بعد از زادآوری حیات وحش در فصل بهار انجام می شود و با علم به این موضوع که پس از زادآوری در بهار تا آذرماه که سرشماری پاییزه صورت می گیرد هیچ گونه زاد و ولد جدیدی در بین وحوش سرشماری شده صورت نمی گیرد، چگونه حیات وحش خراسان شمالی بدون زاد و ولد در این مدت ۳۳ درصد رشد داشته است؟!
یعنی پس از تولد بره ها در فصل بهار و سرشماری بهاره توسط عوامل سازمان محیط زیست تا سرشماری بعدی در پاییز نه تنها هیچ گونه مرگ و میر طیبعی و غیر طبیعی، شکار مجاز و غیر مجازی در مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی صورت نگرفته که به خودی خود و در اثر معجزه، جمعیت حیات وحش این استان ۳۳ درصد رشد داشته است!
در این خبر نکات جالب دیگری از جمله سرشماری پلنگ و خرس به روش مشاهده مستقیم! نیز وجود دارد که فعلاً به آن نمی پردازیم.