یه گربه باردار بسیار خانگی که معلوم نیست کی از خونش انداخته بیرون 10 روزیه اومده تو ساختمون ما و یکی از همسایه ها جوگیر شد و 5 روزی بهش پناه داد.
الانم شوهرش گربه رو انداخته بیرون و گربه الان تو راهرو ساختمان ویلون مونده و همسایه ها بد جوری شاکی هستند به خصوص که از چشم من می بینند و می گن به خاطر منه که غذا می دم بهشون.....
می ترسم بلائی سرش بیارن
خیلی خیلی دستی هست
از کاراش معلومه که از بچگی تو... خونه بزرگ شده و صاحب بیرحمش به محض باردار شدن انداخته بیرون
اگه بشه اطلاع رسانی بشه شاید کسی خونه یا حیاط و یا زیر زمینی داشته باشه که به این بیچاره پناه بده
وقتمون هم خیلی کمه و می ترسم همسایه ها بلئی سرش بیارن
لطفا کمکش کن
البته عکس ازش ندارم ولی صوسی پلنگی با پاهای سفید هستش
تلفن : 09126959412 شبنم موحدزاده(اگرمیخواین گربه های بیشتری برای واگذاری ببینید به صفحه 25مراجعه کنید:تاپیک در خواست واگذاری)