دیده با ن حقوق حیوانات: حسین محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس با اشاره به ممنوعیت فروش و صادرات سمندر در کشور، ‌اظهار‌ داشت: فروش سمندر در کشور با پیگرد قانونی همراه است. مدیر دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه بیان داشت: در ایام نوروز مشاهده می‌شود که برخی از افراد ناآگاه اقدام به زنده‌گیری برخی از گونه‌های سمندر به ویژه گونه سمندر در استان لرستان می‌کنند و در بازارهای ماهی فروشی و در سطح شهر در گل‌فروشی‌ها عرضه می‌کنند. وی بیان داشت: این امر مغایر با قوانین و مقررات محیط زیست است و یک نوع تخلف زیست محیطی محسوب می‌شود. وی اظهار ‌داشت: سمندر لرستان گونه‌ای از جانوران را تشکیل می‌دهد که هم اکنون در خطر انقراض قرار دارد و محدوده پراکنش‌ آن در مناطقی محدود در استان لرستان و شمال خوزستان است از اینرو حفظ و صیانت از این گونه جاندارن بسیار حائز اهمیت است.وی اضافه کرد: باید یادآور شد که تجارت این گونه جانور با منع قانونی همراه است. محمدی بیان داشت: متاسفانه برخی از افراد با شکار این گونه جاندار،‌ اقدام به صادرات آن به سایر کشورها می‌کنند که این امر به عنوان تخلف زیست محیطی محسوب می‌شود و با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.به گفته وی،‌ در ایام نوروز این گونه از جانداران همراه با ماهیان نوروزی سر سفره‌های عید قرار می‌گیرد. مدیر دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: برای مقابله با متخلفین به مدیران استانی به خصوص مدیران استان‌های تهران، لرستان و خوزستان تذکر داده شده است.وی بیان داشت:‌ زنده‌گیری این گونه از جانداران به منزله خارج کردن آنها از محیط زیست است از این رو برای کسانی که اقدام به شکار و فروش این گونه از جانداران می‌کنند پرونده حقوقی تشکیل خواهد شد. محمدی اضافه کرد: طی سالهای اخیر شاهد گسترش شکار این گونه از جانداران هستیم.این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به منظور حفظ و صیانت از این جاندار اقداماتی را در سالهای گذشته در دستور کار خود قرار داده است، بیان داشت: شناسایی حدود ۸ زیستگاه از این جاندار در استان لرستان از جمله اقدامات این سازمان است. به گفته محمدی، ‌پیش از این حدود ۲ تا ۳ منطقه کوچک از زیستگاه این جاندار شناسایی شده بود.مدیر دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: هم اکنون به دنبال این هستیم که زیستگاه‌های این گونه از جانداران را جزء مناطق حفاظت شده یا آثار طبیعی ملی قرار دهیم ضمن آنکه در این راستا اقدامات حفاظتی در استان لرستان و خوزستان بیشتر شده است. وی اضافه کرد: فروشندگان این گونه از جانوران باید مطمئن باشند که سازمان حفاظت محیط زیست درصورت مشاهده فروش سمندر برخورد قانونی با آنان را در دستور کار خود قرار می دهد.