من عاشق گربه هام...
تجربه بزرگ کردنشونم دارم،الان میخوام باز گربه بیارم بزرگ کنم،ولی مامانم اصرار دارن که حتما کوچولو باشه که از نظر سلامتیش مطمئن باشن...وگرنه نمیشه...
توروخدا اگه ازین گربه ها دارید برای واگذاری بهم خبر بدید... :)