گیاه فیلو دندرون
گیاه فیلو دندرون از انواع گیاهان تزئینی با برگ های همیشه سبز و قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است.
برای کاشت این گیاه در فصل زمستان، دمای اتاق را بین ۱۵ تا ۲۰ درجه سانتی گراد تنظیم کرده و گلدانی را در اندازه بزرگ انتخاب کنید. خاک مناسب برای پرورش این گیاه، خاک غنی از خاک برگ، ماسه و بارورکننده های گیاهی حاوی پتاسیم، فسفر و نیترات است.
نورگیرترین قسمت آپارتمان را محل قرار دادن گلدان انتخاب کنید. این گیاه در روز باید حداقل سه تا پنج ساعت در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد.
آبیاری گیاه باید بطور منظم و حداقل یک بار در هفته انجام شود. دقت کنید خاک گلدان قبل از آبیاری مجدد خشک بوده و زهکشی خاک بخوبی انجام شود.
مناسب ترین PH خاک برای رشد بهتر گیاه شش است.www.akairan.com/maghalat-persia/.../گل-گندم.html
تکثیر گیاه فیلو دندرون از طریق بذر و قلمه زدن امکانپذیر است.