بیماری آرگولوزیسنوع بیماری: انگلی(سخت پوست)

عامل بیماری: Argulus Sp

نحوه تشخیص:

جمع شدن باله ها، تورم و قرمزی در نواحی مختلف، رؤیت انگل شبیه سفره ماهی کوچک (سفید یا سبز کمرنگ)، خارش، زخم های گرد در اطراف محل جراحت انگل

نحوه درمان:

جداسازی انگل به وسیله پنس و ضد عفونی محل گزش با الکل سفید، argumor
ماهیران