به صورت يک جفت غده در دو طرف مقعد قرار دارند. ترشحات اين غدد اغلب بد بو بوده و معمولاً قهوه‌اي و آبکي مي‌باشند ولي ممکن است در صورت تجمع بيش از حد به صورت خميري درآيند.
تعداد زیادی از ما از وجود این کیسه ها بی خبریم و نمیدانیم که باید این کیسه ها تخلیه شود گاهي مواقع تجمع ترشحات اين غدد موجب درد و خارش در ناحيه مقعد مي‌گردد که به صورت گاز گرفتن يا ليس‌زدن مقعد يا کشيدن آن بر روي زمين تظاهر مي‌يابد.
در اين صورت بايد ترشحات داخل کيسه را تخليه نمود. بهتر است اين کار توسط دامپزشک انجام شود.


منبع : گرد آوری توسط کامران محمودی