دیده بان حقوق حیوانات ایران: بیل توئت، عکاس نشنال‌جئوگرافیک به غاری در گولکوندا فورت رفته بود تا از خفاش‌های آن‌جا عکس بگیرد و پس از گرفتن سه عکس متوالی با فلاش، این چشم‌انداز زیبا را از صدها خفاشی که به او خیره شده بودند، ثبت کرد.
به گزارش خبر آنلاین، خفاش‌ها پرجمعیت‌ترین گروه پستانداران هستند و کمتر تغییری در تعداد آنها تاثیر بزرگی بر اکوسیستم منطقه محل سکونت آن‌ها می‌گذارد. اغلب خفاش‎ها در شب فعالیت می‏کنند و روزها در نواحی تاریک مانند غار استراحت می‎کنند.
پدیده‌ای که در این‌جا مشاهده می‌کنید، بازتاب نور از انتهای چشمان خفاش‌هاست که کمی با پدیده‌ای که معمولا به قرمزشدن چشم‌ها در عکس‌های شبانگاهی متفاوت است. وقتی نور محیط خیلی کم باشد، مردمک چشم‌ها گشوده می‌شود تا بتوانیم در نور کم هم اجسام را تشخیص دهیم. در چنین شرایطی وقتی فلاش زده می‌شود، نور شدیدی وارد چشم شده و فضای تاریک داخل را روشن می‌کند. در انتهای چشم، شبکیه قرار دارد که پوشیده از مویرگ‌هاست و به همین دلیل سرخ‌رنگ است. نور بازتاب‌شده از چشم به دوربین می‌رسد و چشم را سرخ‌رنگ نشان می‌دهد.
همان‌طور که شب‌هنگام شیشه پنجره اتاق به یک آینه تبدیل می‌شود، چشمان حیوانات هم در تاریکی با تابیدن اندکی نور، برق می‌زند. دلیل این پدیده این است که در اغلب حیوانات، مردمک چشم بسیار بسیار بزرگ می‌شود تا حیوان بتواند در تاریکی به راحتی ببیند و فضای تاریک بسیار بیشتری از داخل چشم نمایان می‌شود، طوری که اثر بازتاب نور از اثر عبور نور به داخل بیشتر می‌شود و نور بازتاب می‌شود.
برای مشاهده عکس بزرگ از نشنال‌جئوگرافیک، اینجا را کلیک کنید.