نام علمی: Eleocharis parvula
خانواده: Cyperaceae
جنس: Eleocharis
نام پارسی : علف مویی بلند
نام رایج انگلیسی: Hair Grass
سطح مراقبت: آسان
نیازمندی به تجهیزات CO2: بله
سطح نیازمندی به نور: زیاد
سرعت رشد: متوسط


Eleocharis parvula حدود 10 سانتی متر رشد می کند. برای نمای جلوی آکواریوم های گیاهی و نمای پشتی آکواریوم های نانو مناسب است.

Pars
مطلب اختصاصی میهن پت