در دنیای حیوانات تنوع بسیار زیادی وجود دارد و از هر نوع حیوانی نیز گونه های مختلفی را می توانید ببینید. در این میان موجوداتی نیز هستند که ظاهر بسیار ترسناکی دارند.

به گزارش زلال نیوز ، موجوداتی که ظاهری ترسناک دارند همیشه خطرناک نیستند و ممکن است حتی بسیار اهلی نیز باشند. این موجودات تنها چهره هایی دارند که آن ها را کشنده جلوه می دهد و بسیاری از مردم دنیا سعی می کنند از آن ها دوری کنند.

شپش
شپش ها موجودات بسیار کوچکی هستند که چهره ای تقریبا ترسناک دارند اما در واقعیت کار خاصی انجام نمی دهند و نباید از ان ها ترسید. شپش ها بیشتر در سر زندگی می کنند و باعث به وجود آمدن خارش های شدید می شوند. این در حالی است که مردم سعی می کنند از افرادی که شپش دارند دوری کنند. اما نکته مهم در جذب شپش ها بدن فرد میزبان است. افرادی که پوست سر خشکی دارند بیشتر در معرض جذب شپش هستند. نکته دیگر در مورد این موجودات که باید در نظر داشته باشید این است که آن ها تنها چند هفته میهمان بدن شما هستند و سپس از بین می روند.
سوسک
سوسک به طور کلی در تمام دنیا به عنوان یک نمادی از منطقه های کثیف و مملو از آلودگی شناخته می شوند. افرادی که حتی آن ها را می کشند نیز به خاطر نزدیک شدن به این موجودات بسیار کثیف دیده می شوند. همچنین تحقیقات نشان می دهد که مردم دنیا از این موجود نه تنها نفرت دارند بلکه بسیار هم میترسند چراکه با داشتن شاخک های دندان مانند روی پا بسیار هم ترسناک می شوند. سوسک ها از جمله موجودات بسیار بی ازار هستند و نیازی به ترسیدن از آن ها نیست. تا به حال هیچ گزارشی در طول تاریخ نبوده است که سوسک بتواند انسانی را از پای درآورد.
عنکبوت
شاید تا به حال نتیجه این آمارگیری را شنیده باشید که مردم دنیا بیش از مرگ از عنکبوت ها می ترسند این در حالی است که این موجودات ر ظاهر شاید خیلی ترسناک باشند اما به هیچ عنوان به انسان ها کاری ندارند. عنکبوت ها گونه های متفاوتی دارند و انواع مختلف آن ها در طبیعت هستند که در این میان تنها یک یا دوگونه دارای سم های کشنده اند و باقی آن ها با انسان ها کاری ندارند. برخی از عنکبوت ها نیز تنها می توانند نیش های کوچکی بزنند که یا مورد خاصی ندارد یا با درمان های ساده رفع می شوند.
عقرب
یکی دیگر از حیوان هایی که افراد زیادی از ان می ترسند عقرب است که شاید در ظاهر واقعا ترسناک باشد و همچنین داستان های مختلفی نیز در مورد افرادی که توسط عقرب نیش خورده اند شنیده اید. عقرب ها شاید به خاطر نیش های بلندشان بسیار ترسناک اند و نزدیک به 100 گونه مختلف از آن ها در دنیا وجود دارد. در این میان تنها شاید یک یا دوگونه باشند که سمشان باعث مرگ انسان می شود. در این میان همچنین تعدادی عقرب هستند که سمشان تنها باعث مریضی های کوچک می شود.