دیده بان حقوق حیوانات ایران: کشورهای افریقای مرکزی و گوریل ۲۵ ساله بنام مالوی در جنگلهای زانگا سانگا که حین عبور با لشگری از پروانه ها روبرو شد.
ابتدا مالوی سعی کرد با دست پروانه ها را از خود دور کرده و به راهش ادامه دهد اما عاقبت تسلیم شده و دست خود را روی سرش گذاشت. منطقه حفاظت شده زانگا سانزا از سال ۱۹۹۰ به مساحت ۶۸۶۵ در افریقای مرکزی ایجاد شده که مرکز حیوانات از گونه های بعضا نادر است. گوریل ماده جوان بین ۷۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم وزن داشته و قدرت بدنی اش ۶ برابر یک انسان بالغ است.
آنها به صورت گروهی زندگی کرده و رییس شان یک گوریل پشت نقره ای نر است.