نام انگلیسی : Toot Siah protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده توت سیاه

اين منطقه که از مناطق تحت حفاظت محيط زيست استان است، در انتهاى منطقه بوانات واقع شده و وسعتى نزديک به ۲۰ هزار هکتار دارد. اين محل، زيستگاه گونه**هاى گياهى و جانورى است. در حال حاضر، از قابليت*ها و امکانات گردشگاهى و پژوهشى اين شکارگاه استفاده نمى*شود.اين منطقه در چهار کيلومترى جنوب آباده قرار دارد و منطقه*اى گسترده است که به خاطر گونه*هاى نادر گياهى و جانورى مورد حفاظت قرار گرفته است. اين منطقه يکى از ارزشمندترين زيستگاه*هاى حيات*وحش کشور و استان است.

گردآورنده: HEAVENLY