نام انگلیسی : Jajrood protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده جاجرود

منطقه حفاظت شده جاجرود در استان تهران، بين 47/35 تا 31/35 عرض شمالي و 57/51 طول شرقي، واقع شده و مساحت آن 55 هزار و 77 هكتار است.
پوشش گياهي: خارشتر، گز، تاغ، اسكنبيل، كاروانكش، جغجغه، گون، درمنه، زالزالك،* گوجه وحشي،* زرشك، انجير
پستانداران: كل و بز، *قوچ و ميش، *آهو، *پلنگ، *خوك،* كاراكال، سياه گوش
پرندگان: كبك، تيهو،* باقرقره، *اردك سرسبز

گردآورنده: HEAVENLY