نام انگلیسی : Chahar-bagh protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده چهارباغ

منطقه حفاظت شده چهار باغ در حوالي منطقه سياه بيشه در كيلومتر 90 محور كرج ـ چالوس واقع است. منطقه جنگلي چهار باغ با مساحتي بالغ بر 19 هزار هكتار كه شامل اكوسيستمي جنگلي كوهستاني و رودخانه*اي و در برگيرنده روستاهاي زيادي از جمله دلير، ايلت، مچر، نوكرس، واسپول، دزماكوي، كيجان، انگورن، چهار باغ، پولاد كوه و است. همچنين داراي گون*هاي جانوري از جمله پازن (كل و بز)، خرس، پلنگ، مرال، شوكا، روباه، گرگ، خوك، كب دري، كبك معمولي، عقاب طلايي، است و از نظر زيست محيطي از اهميت فراواني برخوردار است. در اين منطقه 2 محيط*بان وظيفه حفاظت و حراست از مواهب طبيعي و محيط زيست را عهده دار هستند.
اين منطقه با مساحت 19482 هكتار كه در استان مازندران قرار دارد در سال 1380 تحت حفاظت قرار گرفت.داراي اقليم نيمه مرطوب سرد است منطقه اي است كاملاً كوهستاني با دره هاي عميق و پر آب ،جنگلهاي نيمه انبوه و كم نظير هيركاني و مراتع ييلاقي چهار باغ در غرب منطقه حفاظت شده البرز مركزي قرار دارد و رودخانه هاي چالوس ،مكا رود و انگوران در آن جار ي هستند گونه هاي اصلي جانوري منطقه عبارتند از: مرال،شوكا،خرس قهوه اي ،پلنگ ،گراز،بز و پازن،گربه جنگلي،گرگ،تشي،روباه معمولي،شغال،سمور جنگلي،كبوتر جنگلي،جي جاغ،انواع سنگ چشم،انواع سارگپه و عقاب جنگلي و جود تنوع زيستي بالا جنگلهاي كم نظير هيركاني ،گونه هاي باارزش شوكا و مرال زمينه فعاليتهاي علمي را در منطقه فراهم آورده است.

گردآورنده: HEAVENLY