نام انگلیسی : Haray-e Khouran protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده حرای خوران

منطقه حفاظت شده حرای خوران در استان هرمزگان بين45/26 عرض جغرافيايي و40/55 طول جغرافيايي واقع شده است. مساحت آن 2518 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: گز, ني, لويي و جگن .

پستانداران: گربه وحشي و گرگ.

پرندگان : *مرغابي ها ,اگرتها,**مرغابي ها, سليم خرچنگ خور,* پرستوي دريايي,** حواصيل هندي ,عقاب دم سفيد وحو*اصيل بزرگ .

خزندگان : لاك پشت *سبز.

گردآورنده: HEAVENLY