سلام
یه گربه نر گارفیلدی پرشین کلاسیک دارم براش دنباله ماده هستم
کسی ماده اماده جفت گیری داره خبر بده
پسرم شناسنامه داره واکسناشم سر موقع میزنه حدود یک سالشم هست
اینم شمارمه دوستان
09359496555