دوستان، این دو تا پیشی‌ میشولک و دوشیزه سالی‌. از روی ناچاری خانم آتوسا امینی چند ماه هست که از این دو تا و سه تا گربهٔ کور در یک اتاق شش متری نگهداری میکنند! این دو تا هنوز کاملا بزرگ نشده‌اند و از سه تا گربهٔ کور همش کتک میخورند و خیلی‌ استرس دارند. خیلی‌ ساکت و ترسو شده‌اند و همش هم توی‌ بغل هم هستند. ماه‌ها هست که از اتاق بیرون نبوده‌اند و نور آفتاب رو هم ندیده‌اند. آیا کسی‌ هست که این دو تا رو با هم قبول کنه؟ میشولک اونی‌ هست که خوابه و یک دست نداره، ولی‌ زندگی‌ خیلی‌ عادی داره. این دو تا واقعا خیلی‌ مظلوم هستند. خواهش می‌کنیم یک مروری به اوضاع در خونه‌هاتون بکنید و ببینید که آیا میتونید با یک تغییراتی این دو تا رو به سرپرستی قبول کنید. پیشیهای خیلی‌ دوست‌داشتنیی براتون خواهند بود. ممنونیم.
خانم آتوسا امینی 09199633171