اسم من یلدا هست و موقعی که بدنیا آمدم مادرم من رو گذاشت و رفت و یک حامی مهربان از من مراقبت کرد تا اینکه مجبور به نقل مکان شد و دیگه نتوانست از من مراقبت کنه .الان منزل خانم ایرانی هستم و منتظر یک حامی و صاحب مهربان ، من خیلی آروم ومهربان و ساکتم بخاطر مشکلی که در دو پای عقب من وجود دارد نمیتونم سریع بدوم و البته این مشکل و وشکل ظاهری چشم چپ من مادر زادی هستش من را حمایت کنید اگر شما من و امثال من رو قبول نکنید زندگی برای ما سخت و غیر ممکن خواهد شد من چهار ماهه هستم و به خانه عادت کردم خیلی دختر ناز و خوبی هستم خواهش میکنم فقط دنبال حیوانهای خوشگل و سالم نباشید ما بیشتر به شما نیازمنیم خوب به صورت معصوم ومظلوم من نگاه کنید من هم میخواهم زندگی کنم مرا دریابید !!

شماره تماس با ما:09141033745