سلام
یکی از اقوام ما یک قناری داره که مدتییه روی پاش رنگ دونه های سفیدزده و همش پاهاش رو بالا نگه میداره
می خواستم از دوستان کمک بخوام شاید بتونم کمکی بهش کنم از ظاهرش به نظر میرسید خیلی درد داشته باشه