باسلام ودرود بر دوستان .من به یک سگ خوب خوب نگه بان واسه باغ میخام اگه کسی میتونه واسم جورکنه ویا سگی داره من میخام ehsanjj821@yahoo.cبهم پبام بدید وعکس ومشخصات سگتونو بدید وشمارتونم بدید بهتون زنگ میزنم ممنون .دوستدارشمااحسان