سلام دوستان یه توله سگ نگهبان خوب میخوام که حفاظت بخش اعظم کارخونمونا بندازم رو دوشش جای نگهداریش واسش هتل 5ستارس فقط باید خوب باشه بتونه امتحان های ورودی پاس کنه میتونم برم بخرم ولی هدفم اینه ی سگ بی پناه جا و مکان پیدا کنه فقط باید توله سگی باشه که بعدآ از نظر جسه و قدرت عالی باشه بتونه دزد بگیره.
هرکس چنین سگی سراغ داره با من تماس بگیره3244-821-0936