یک توله پرشین فلت رو می خوام بخرم فروشندش میگه که فکش کج شده و دامپزشک گفته به مرور زمان خوب می شه می خواستم ببینم واقعا صحت داره؟