نام انگلیسی : sorkhabad protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده سرخ آباد

منطقه حفاظت شده سرخ آباد در استان زنجان بين14/36 الي 3/36 عرض شمالي و 28/49 الي 43/49 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن در120010 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: اورس ,گردو,* بلوط,*سياه تلو,* بنه ,* زالزالك,* گون , آويشن*,*درمنه و باريجه .

پستانداران: آهو, كل و بز*, خوك وحشي* ,* كفتار*, تشي و خرس قهوه اي.

پرندگان : كبك و كبك دري .

آبزيان: كپور*,*سيم ,*اسپله.


اين منطقه در 18 كيلومتري جنوب شرق زنجان واقع شده است. اين منطقه به دليل شرايط اكولوژيكي خاص خود، دارا بودن زيست گاه هاي متنوع كوهستاني، تپه ماهوري، دشتي و محيط هاي آبي از تنوع گونه جانوري بالايي برخوردار است. آهوي ايراني زیباترين و بارزترين پستاندار منطقه است. تشي بزرگترين جونده منطقه است كه در اطراف باغها و مزارع زندگي مي كند و آفت محصولات باغي و جاليزي است.
كل و بزوحشي، خرس قهوه اي، پلنگ، شنگ(پستاندار خزدار) و انواع پرندگان بومي و مهاجر مانند بالابان، قرقي، طرلان، شاهين، كبك دري، تيهو، كبك و ... انواع مارها، مارمولك ها و ماهي ها در این منطقه زندگی می کنند. اين منطقه از وفورگياهي با ارزشي برخوردار است مانند باريحه و راس ... اين منطقه بيش از نيمي جنگل هاي طبيعي و خودرو استان زنجان را در خود جاي داده است. كوه هاي قله ها و دره هاي اين منطقه زيبايي خاصي را براي بينندگان رقم زده است.

گردآورنده: HEAVENLY