نام انگلیسی : Shalo & Moongasht protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده شالو و مونگشت

اين منطقه با مساحت 12991 هكتار واقع در استان خوزستان در سال 1378 حفاظت شده اعلام شد. قسمت عمده منطقه كوهستاني برف*گير و ارتفاع آن بين 780 تا 3200 متر از سطح درياست. متوسط دما و بارندگي ساليانه 22 درجه سانتيگراد و 550 ميليمتر موجب تشكيل اقليم نيمه*مرطوب معتدل در ناحيه شده*اند. رودخانه پرآب كارون در شرق منطقه جريان دارد. منطقه با پوشش جنگلي بسيار خوب و زيبا از غناي زيستي جانوري و گياهي خوبي برخوردار است. بلوط ايراني گونه درختي شاخص و غالب منطقه به شمار مي*رود. علاوه بر آن گونه*هاي بنه، كلخنگ، انجير، كيكم و ... در منطقه مي*رويند. گونه*هاي مهم جانوري منطقه عبارتند از: پلنگ، خرس قهوه*اي، سنجاب ايراني، كبك، تيهو، كمركلي، سنگ*چشم، داركوب و ... جلوه*هاي زيباي طبيعي، وجود رودخانه كارون در نزديكي منطقه و راه*هاي دسترسي مناسب، زمينه فعاليت*هاي گردشگري را در منطقه فراهم نموده*اند.

كوهستان مونگشت در شهرستان*هاي لردگان و ايذه، مركب از كوه*هاي تنوش، ناشليل، زردحلقه، نشا، سه*پران، سرچاه، قوچه، بدرنگان، برآفتاب، كله، كلمه و دوزرد قرار دارد. بلندترين قله اين كوهستان سه هزار و ششصد و سيزده متر ارتفاع دارد كه در 55 كيلومتري جنوب شرقي ايذه و در پنجاه و دو كيلومتري گرمان و در سيزده كيلومتري شمال غربي روستاي ليراب واقع شده است. رودخانه*هاي هلايجان، آب زردك، صيدون از دامنه*هاي غربي، ليراب و سمه از دامنه جنوبي، خرسان و كارون از دامنه*هاي شرقي اين كوهستان سرچشمه مي*گيرند. بخش عظيمي از اين كوهستان را جنگل*هاي نسبتاً انبوه پوشانيده و در انتهاي آن درياچه*اي به نام «بوندان» ايجاد شده است.

گردآورنده: HEAVENLY