نام انگلیسی : Faroor protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده فارور

منطقه حفاظت شده فاروردر استان هرمزگان بين20/26 الي 15/26 عرض شمالي و 33/54 الي 31/54 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن در3080 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: آكاسيا ,* كهور و كنار .

پستانداران: جبير.

پرندگان : بلبل خرما,* زرد پره سرزيتوني ,* چك چك و دليجه.


جزيره فارور در استان هرمزگان گنبدى سربرآورده از آبهاى نيلگون خليج هميشه فارس محسوب مىشود که از تپه ماهورهاى کوچک و بزرگ تشکيل شده است . اين جزيره غيرمسکونى و مملو از مرغان دريايى داراى منابع آبى بسيار محدود است بطوريکه آب آشاميدنى پرندگان و وحوش موجود درآن با استفاده از سه حلقه چاه تامين میشود.
جزيره فاروربه دليل واقع شدن در مسير مهاجرت پرندگان ، داراى سواحلى با چشم اندازهاى بسيار زيبا در فصلهاى مختلف سال به ويژه پاييز و زمستان است . پرستوى دريايى و عقاب ماهىگير از مهمترين پرندگان جزيره فارور بشمار میروند، همانجايى که عقاب ماهيگيرآشيانه سازى کرده و جبيرها نيز در حال چرا هستند. بلبلخرما، چاخلق ، پرى ***** ، دليجه ، سنگ چشم ، زرده پر،سرزيتونى، چک چک و غراب گردن قهوه اى ازديگر پرندگان ساکن اين جزيره غير مسکونى هستند. جبير(نوعى آهو) که از ساليان قبل دراين جزيره رهاشده ، به دليل حمايتهايى که از آن بعمل آمده بعنوان تنها پستاندارساکن اين جزيره زيبا جمعيت آن به نحو قابل توجهى افزايش يافته است . جزيره ۲ هزار۶۲۰و هکتارى فارور از نظر لانه سازى عقابماهيگير و حفظ جمعيت جبير بسيار حائز اهميت است .

گردآورنده: HEAVENLY