نام انگلیسی : Gabrik & Jask protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده گابریک و جاسک

دهستان گابریک نام دهستانی است در بخش مرکزی از توابع شهرستان بندر جاسک استان هرمزگان در جنوب ایران است.در مسیر جاسک کهنه به جاسک (نزدیک ایست بازرسی ) از منطقه حفاظت شده حرای جاسک میگذرد. مناطق حفاظت شده حراي جاسك با استفاده از معيار آبزيان (ماهيان) در سه منطقه حفاظت شده شامل جاسك غربي(خور مركزي)، جاسك شرقي(خور خلاصي) و گابريك و جگين(خور گابريك) تقسیم شده است.
جنگلهای حرا بنام تمر با نام محلی، و مانگرو به زبان انگلیسی نام می برند !اولین کسی که توانست در کاتگوری و طبقه بندی این جنگلها، و خیلی از گیاهان و حیوانات دیگر نقش ایفا نماید ابو علی سینا بود ،که گونه ای از دو گونه مشهور در دنیا بنام (اوءسینا)بنام اوست،از جنگلهای تمر هم، سواحل حساس اکولوژیکی یاد میشودوآنطوریکه متخصصین و مهندسان آبزیان بدان اشارت مینمایند، که قاطبه موجودات آبی و بخشی از حشرات آبی و پرندگان دریایی ،بخش غالبی از زندگی خود را، تا رسیدن به مرحله جوانی و نوجوانی در این مناطق سپری مینمایند و از سوئیبرگهای این درختان ،پس از تجزیه شدن در آب ، مواد آلی شده، و باعث تولیدات اولیه زی شناوران گیاهی و متعاقب آن زی شناوران حیوانی (زئوپلانکتون)میگردد، بطوریکه چرخه حیات برای تمامی موجودات آبزی فراهم میشود.

گردآورنده: HEAVENLY