نام انگلیسی : Lisar protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده لیسار

منطقه حفاظت شده ليسار در استان گيلان بين57/37 تا 03/38 عرض جغرافيايي و 61 تا 30/61 طول جغرافيايي واقع شده است. مساحت آن در حدود 31044هكتار مي باشد.
پوشش گياهي: راش ,* ممرز,*خرمالو,*بلوط,*تمشك ,* توسكا,*آزاد و شمشاد.
پستانداران: شوكا,*خرس قهوه اي ,*گراز,*خرگوش,*مرال ,*كل و بز.
پرندگان : قرقاول و كبك دري.

گردآورنده: HEAVENLY