نام انگلیسی : Mrakan protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده مراکان

بر اساس آخرين مساحت اعلام شده با استفاده از سيستم موقعيت زميني ( GPS ) در سال 1382 ، مساحت منطقه حفاظت شده مراكان 103983 هكتار مي باشد كه در حد فاصل 48 5 45 طول حداقل تا 11 37 45 طول حداكثر و 09 42 38 عرض حداقل تا 52 06 39 عرض حداكثر واقع شده است منطقه حفاظت شده مراكان در حوزه شهرستان خوي واقع شده و غرب ، جنوب و جنوب غرب شهر جلفا را تشكيل مي دهد . مرز شمالي اين منطقه رودخانه مرزي ارس و جمهوري آذربايجان مي باشد . اين منطقه از شمال به رودخانه ارس ، از جنوب به دشت فرسايشي رودخانه قطور چاي ، از غرب به دشتهاي كشاورزي قره ضياالدين و از شرق به جاده اصلي كه از جلفا منشعب شده و به سمت جنوب ادامه مي يابد در امتداد خط لوله گاز محدود مي شود . سد ارس در بخش شمال غربي منطقه واقع شده است . حداقل ارتفاع منطقه 720 متر در بخش شرقي منطقه و حداكثر ارتفاع منطقه 2100 متر در ارتفاعات كليساي سنت استپانوس قرار دارد . به طور كلي دور تا دور منطقه حالت دشت و تپه ماهور بوده و ارتفاعات منطقه در بخش مياني آن قرار دارد.

وضعيت حيات وحش منطقه :
مطالعه پستانداران در منطقه حفاظت شده مراكان منجر به شناسايي 28 گونه از 12 خانواده در 5 راسته شده است كه شاخص ترين آنها عبارتند از : قوچ و میش ارمنی ، کل و بز ، پلنگ ، سیاه گوش ، هامستر خاکستری و ....

همچنین در این منطقه تاکنون 128 گونه پرنده متعلق به 34 خانواده مورد شناسایی قرار گرفته است که از عمده ترین آنها می توان به : هما ، عقاب طلایی ، بالابان ، کبک دری ، کبک چیل ، کرکس مصری ، دال و ... اشاره نمود .

از خزندگان و ماهیان منطقه نیز تاکنون 34 گونه مورد شناسایی قرار گرفته است که از مهمترین آنها می توان به افعی البرزی ، لاک پشت مهمیزدار غربی ، ماهی اسبله و ... اشاره نمود .

اين منطقه بر اساس مصوبه شماره 220 شورايعالي حفاظت محيط زيست در تاريخ25/7/1380 به مساحت11435 هكتار تحت حفاظت قرار گرفت .

جنگلهاي ميرآباد سردشت در ادامه جنگلهاي زاگرسي واقع بوده و مساحت كل اين جنگلها بالغ بر 80000 هكتار مي باشد كه از اين ميزان 30000 هكتار جنگلهاي نيمه انبوه و 30000 هكتار جنگلهاي تنك و 20000 هكتار آنرا جنگلهاي مخروبه تشكيل مي دهند .

نزديكترين كانون زيستي به منطقه شهر ميرآباد در حاشيه جنوبي سردشت مي باشد كه مركز بخش وزينه مي باشد . همچنين شهرستان سردشت در جنوب منطقه در فاصله 23 كيلومتري و شهرستان پيرانشهر در 25 كيلومتري منطقه قرار دارند .

سيماي كلي منطقه نيز جنگلي – كوهستاني مي باشد كه رودخانه زاب از وسط آن مي گذرد . حداقل ارتفاع منطقه در بستر رودخانه زاب 1300 متر و حداكثر ارتفاع منطقه 1852 متر در قله كوه حاج متك مي باشد .

پوشش گياهي منطقه :

علاوه بر اجتماع درختان بلوط كه 70 درصد پوشش جنگلي منطقه را تشكيل مي دهد ، اجتماعات كوچكي از وليك ، زالزالك ، بنه ، كيكم ، گردو ، بادام وحشي و بعضاً سماق در منطقه قابل مشاهده است . همچنين تك درختان سيب ، گلابي ، گوجه وحشي و نسترن نيز در منطقه بچشم مي خورد .

مضافاً اينكه در اكثر دره هاي پرآب ، اجتماعات بزرگ گردو شكوه خاصي به منطقه بخشيده است . همچنين در كنار و حاشيه رودخانه ها اجتماعات بيد و زبان گنجشك و تبريزي نيز يافت مي شوند .

پوشش جانوري منطقه :

از شاخصترين گونه هاي جانوري منطقه مي توان به خرس قهوه اي ، سنجاب ايراني ، گراز ، گرگ ، خرگوش ، لك لك سفيد ، كشيم بزرگ ، شاه بوف ، قرقي ، گونه هايي از اردكها ، گونه هاي مختلفي از مارمولكها و... اشاره نمود . متاسفانه با توجه به قدمت كم تحت مديريت قرار گرفتن منطقه بررسيهاي تكميلي در مورد منطقه صورت نگرفته كه در نتيجه اطلاعات جامعي در دست نمي باشد .

عوامل تهديد كننده :

- سرشاخه زني درختان بمنظور تهيه سوخت زمستاني

- سرشاخه زني بمنظور تغذيه دامهاي اهلي

- تخريب و تبديل كاربري اراضي خنگلي به زمينهاي كشاورزي

- وقوع آتش سوزيهاي مكرر در عرصه جنگل

گردآورنده: HEAVENLY